Contacte

Formulari de contacte

Adreça: Av. Jocs Especial Olímpics 2000 s/n  (Estadi de Vilatenim) – 17600 Figueres (Girona).

 

Atenció al públic: De dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 hores.

Oficines:                            972 674 036

Direcció general:            659 952 906

Coordinadora Femení: 669 940 129

Coordinador Fútbol-11: 639 279 079

Coordinador Fútbol-7:  696 388 350

Àrea de comunicació:   647 659 477

Àrea comercial:               667 692 377

Oficines Vilatenim: info@uefigueres.cat

Direcció general: direccio@uefigueres.cat

Coordinació Fútbol Femení : femeni@uefigueres.cat

Coordinador Fúbol- 11: futbol11@uefigueres.cat

Coordinador Fútbol-7: futbol7@uefigueres.cat

Àrea de comunicació: comunicacio@uefigueres.cat

Àrea de comercial: comercial@uefigueres.cat