Contacte

Formulari de contacte

 

 

Adreça:  Av. Jocs Especial Olímpics 2000 s/n (Estadi de Vilatenim) – 17600 Figueres (Girona).

 

Atenció al públic: De dilluns a divendres de 17.30 a 19.30 hores.

 

Oficines:. . . . . . . . . . . . . . . . .972674036

Direcció general:. . . . . . . .616154885

Coord. Juv. i Cadet: . . . . .638054238

Coord. Infantil, Aleví i

Benjamí: . . . . . . . . . . . . . . . .696388350

Coord. Pre-Benj i Caganius :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667480617

Àrea de comunicació: .  .647659477

Àrea comercial:. . . . . . . . . .637107412

Oficines Vilatenim: info@uefigueres.cat

Direcció general: direccio@uefigueres.cat

Coord. Juv. i Cadet: ptarrenchs@uefigueres.cat

Coord. Infantil, Aleví i Benjamí: jclemente@uefigueres.cat

Coord. Pre-Benj i Caganius: nalcalde@uefigueres.cat

Àrea de comunicació:  comunicacio@uefigueres.cat

Àrea comercial: comercial@uefigueres.cat