Política de privacitat

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) l’informem que les dades personals consignades en aquest formulari són incorporades en fitxers titularitat de l’entitat Unió Esportiva Figueres i entitats vinculades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. En cas d’autoritzar-nos, les seves dades de contacte podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès i d’altres relacionades.. El present consentiment i autorització s’atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica. Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a l’entitat Unió Esportiva Figueres, Ref. Protecció de dades, Av. dels Jocs Especials Olímpics s/n (Estadi Municipal de Figueres) Tel: 972674036 –17600 Figueres-, o bé per correu electrònic a info@uefigueres.cat